Alle elever med tilknyttet fadder mottar støtte til å fullføre til og med ungdomsskoleutdanning. Fadderskapet begynner når du melder din interesse og blir tildelt et barn, og varer til du selv avslutter det. Når fadderbarnet går ut av ungdomsskolen, flytter eller på annen måte slutter skolegangen tilbys du ett nytt fadderbarn. Ditt bidrag vil dekke barnets skoleavgift, uniformer og skolemateriell gjennom hele skolegangen.

Et fadderskap for elever både på førskole-, barneskole- og ungdomsskoletrinn koster kr 140,- per måned (endret fra 01.01.2024).

Alle elever med tilkyttet fadder mottar støtte til å fullføre til og med Senior Secondary School (12 klasse). Fadderskapet begynner når du melder din interesse og blir tildelt et fadderbarn, og varer til du selv avslutter det. Når fadderbarnet går ut av skolen, flytter eller på annen måte avslutter skolegangen vil fadderen tilbys et nytt fadderbarn. Ditt bidrag fil dekke skoleavgift, uniformer og skolemateriell gjennom hele skolegangen.

Dersom du ønsker mer direkte kontakt med fadderbarnet formidler vi gjerne det, men vi gir aldri ut ditt navn, din adresse eller mail-adresse til barnet uten at du selv ber om det. Du kan også sende gave til barnet eller familien.

Vi har i år veldig mange som går i 9. Klasse – siste året på ungdomsskolen og dette er siste året vi sponser eleven. Etter 9. klasse er det også mange som ikke ønsker å gå videre på skole. I flere tilfeller har de heller ikke eksamensresultetar til å fortsette. Vi har noen, som stadig stikker innom, foreviser eksamenspapirene sine, er veldig opptatt av å gjøre det best mulig på skolen og fniser og ler – som seg hør og bør for en gambisk jente. Disse sponser vi selvfølgelig videre. Dette betyr at det er svært mange av dere som vil motta en henvendelse fra oss, og forespørsel om å sponse ett nytt barn fra neste skoleår.

Når jenter får tilgang til utdanning, tilegner de seg viktig kunnskap som gjør at de har større mulighet for å få seg jobb og en inntekt når de blir voksne. Selv med begrenset skolegang kan man se slike effekter av utdanning.

Utdanning for jenter er en av de meste lønnsomme investeringene man kan gjøre for utvikling, og virker positivt inn på en rekke områder. Det fremmer helse og velferd for neste generasjon, kan redusere fattigdom og bremse befolkningstilvekst. Les mer om dette HER.  

Men, vi må ikke glemme guttene heller. For å få et bærekraftig samfunn så trengs det også at guttene har utdannelse.

Vær stolt av den støtten du gir – den utgjør en stor forskjell. Tusen takk!