Om Heartlift

Vi er en forening med tette bånd til menneskene og prosjektene i Gambia, Vest Afrika. Vi formidler fadderskap til skolebarn. Det blir stadig viktigere at alle barn får mulighet til å gå på skole. Utdanning er en av de viktigste byggesteinene i et samfunn, og veien ut av fattigdommen.

Foreningen har minimale administrasjonskostnader, ved at hjelpen gis direkte. Det er ofte skolene som formidler oss hvilke barn som trenger hjelp. Fadderstøtten gis alltid som varer og tjenester, aldri som kontanter. Skolepengene betales direkte til skolene og fadderstøtten dekker utgifter til utdanning, skoleuniform, bøker og et varmt måltid mat.

Vi yter hjelp til kvinner og er opptatt av å skape verdi. Heartlift sysenter har jenter til opplæring. Jentene syr skoleuniformer til alle våre elever, skolevesker og klær til lokalbefolkningen. Vi har også engasjert oss i tiltak som kakebaking ved hjelp av solenergi og såpeproduksjon. Det er kvinnene som ”bærer” Afrika og vi mener dette er veien å gå for at familien skal kunne forbedre sin levestandard

Heartlift er hovedsakelig privat finansiert og prosjektene drives takket være enkeltpersoner og frivillig arbeid.

Vi er på jakt etter vennskapskoler i Norge, et samarbeid der elever og lærere får mulighet til å engasjere seg direkte i å gjøre en forskjell for skolebarn i landsbyen Brufut.

Vil du være med å skape endring? Vi ønsker oss flere samarbeidspartnere til Heartlift. Vi garanterer engasjement, inspirasjon og utveksling begge veier!

Støtt vårt prosjekt! 

STYREMEDLEMMER

Berit Løvstad

Styreleder

Jobbet for NAV/Trygdeetaten i 42 år. Blir pensjonist i løpet av 2021. Jobbet frivillig for norske organisasjoner i Gambia i over 30 år. 

Vigdis Jordal

NESTLEDER

Vigdis er opptatt av å engasjere seg i møte med menneske, og som foredragsholder og historieforteller er hun kjent for å nå hjertene til folk. Vært engsjert i Gambia siden 2008.

Pia Jeanethe Paulsen

Styremedlem

Pia er den kreative lederen fra tekstilbransjen, som brenner for ansvarlig og bærekraftig forretningspraksis. Hun fant sin hjertesak i Heartlift og Gambia i 2022 og er spesielt engasjert der hun kan benytte sin faglige kompetanse, som fore eksempel systueprosjektet og entreprenørskap.

Anette Therese Aasen

Styremedlem

Var i Gambia vinteren 2022, og fant min hjertesak i Heartlift. Har tro på at kunnskap er veien ut av fattigdom.

Bli med på Heartlift laget!

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt og sammen får vi til mye for mange. Heartlift er en liten forening med et stort engasjement for at barn skal få sin grunnutdannelse. Vi tror på at utdannelse er veien ut av fattigdom. Heartlift har flere tiår med erfaring med dette arbeidet og er helt avhengig av støttespillere. Arbeidet vårt er helt frivillig og ulønnet. 

Det føles fort å gjøre en forskjell for barna i Gambia. Skoler, fotballklubber, barnehager arbeidsplasser og enkeltpersoner her hjemme har bidratt til bygging av skole, undervisning, mat og rent vann. Tenk deg den vesle jenta eller gutten som nå kan gå på skole, få et måltid mat og rent vann, og leke med andre barn. Det skaper verdighet og fremtidstro. Alle mennesker har en historie. Bli med på Heartlift laget, – det gir innhold til din og vår felles historie!

Ta kontakt, vi gleder oss til å høre fra deg!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.