Skolene

FØRSKOLE

Vår nye førskole ble offisielt åpnet i november 2018. Barna går på førskolen fra 5-års alder. Skolen har ca 200 elever fordelt på 3 trinn.

I Gambia er alt undervisningsmateriell på engelsk. Avgangsklassen på førskolen får et meget godt grunnlag før overgang til barneskole. Etter at vi skaffet oss opplæringsmaterialet Leap Learning har elevene fått grundig opplæring med mange ulike apper for både matematikk, gramatikk osv. I tillegg får avgangsklassen ekstraundervining 4 dager i uka.

BARNESKOLE

I 7-års alder går elevene over til barneskole ved Brufut Lower Basic School eller ScanAid Lower Basic School. Enkelte, som kom sent igang med førskole, begynner kanskje først i 9-års alder. Barneskolen varer i 6 år. Vi fortsetter å sponse eleven med skoleutgifter, uniformer og skolemateriell. På barneskolen møter eleven medstudenter også fra andrae førskoler. Det er mange studenter på barneskolen og elevene går derfor i 2 skiftsordning.


UNGDOMSSKOLE

Etter barneskole går eleven over på ungdomsskole ved Brufut Upper Basic School. Dette er 7., 8, og 9. trinn. Det er svært mange som faller ut av skolesystemet når de kommer over i ungdomsskolen, men vi ser at flere og flere fullfører for hvert år.

Dette er siste trinn vi sponser eleven, men noen får mulighet til hjelp fra oss videre på videregående, dersom de viser sine eksamensresultater og gjør det bra på skolen. Når eleven går over på videregående blir de spredd på forskjellige skoler og det er vanskelig å følge dem opp. Det kreves derfor mer oppfølging fra eleven selv, ved at de ofte tar kontakt med våre medarbeidere og bringer sine skoleresultater.

"Education is the most powerful weapon, which you can use to change the world"

- Nelson Mandela

LEAP LEARNING

Vi har vært så heldige å kunne bruke Leap Learning helt fra vi åpnet den nye skolen. Ved en tilfeldighet var grunnleggeren, Marit Linnebo Olderheim, i Gambia samtidig med oss, og vi fikk uvurderlig hjelp til å installere alt, på nattestid, med hjelp av lyst fra mobiltelefoner og hodelykter.

Leap Learning har utviklet mer enn 500 modulære apper for grunnleggende lese- og skriveopplæring, matematikk, logikk og entreprenørskap.

Barna ”lærer å lære” i lærelabber. Det er utviklet slik at det er en kombinasjon av teknolog og fysiske oppgaver – uansett ferdighetsnivå. Hver lærelabb har sitt eget formål. I lærelabbene jobber barna selvstendig og utforsker apper og oppgaver tilpasset eget nivå og i sitt eget tempo.

Det er en lek for elevene å lære seg lese- og skriveteknikk.

I et samfunn, hvor du ikke har en eneste leke eller fritidsaktivitet, er dette en opplevelse for barna, og de er så ivrige.