Nyhetsbrev – Mai 2021

Hei alle sammen!

Vi har noen praktiske opplysninger til dere alle, som vi håper dere vil ha nytte Det omhandler både skattefradrag for dine bidrag, litt om hvordan vi får bidrag inn til organisasjonen – og ikke minst litt om din kontakt med fadderbarnet. Så følg med – følg med 😊

SKATTEFRADRAG

Husk å sende oss ditt fødselsnummer (11 siffer) for å få skattefradrag for dine bidrag (på støtte over Kr 500,- pr år).

Så snart vi har dette, vil vi kunne rapportere til Skattemyndighetene – og sørge for at det du er berettiget til fradrag, også kommer deg til gode. Denne melding må komme fra oss – myndighetene godtar ikke rapportering fra enkeltpersoner, slik man gjorde tidligere.

Vi kan forsikre deg om at de opplysninger du sender oss, kun blir brukt til dette formål – og ikke deles med andre.

GRASROTANDELEN

Mange av våre givere er glade i fotball – og tipper – eller spiller på hest eller annet spill, gjennom Norsk Tipping.

Spill i Norge er strengt regulert – og en del av pengene som er i omløp, skal tilfalle idrett og veldedige organisasjoner. Dette er regulert gjennom ordningen som heter «Grasrotandelen». Her får en valgt organisasjon en liten prosentandel av omsetningen, noe som for oss kan gi et meget verdifullt tilskudd – og gjøre det mulig for oss å gå til innkjøp av skrivebøker og annet skoleutstyr, som barna sårt trenger. For det er få som har foreldre som handler inn slikt og gir til sine barn – det har de rett og slett ikke råd til.  De prioriterer heller en sekk ris – om de har såpass at det er mulig å kjøpe.

Vi setter derfor utrolig pris på om du vil støtte oss via GRASROTANDELEN.

Du kan legge oss inn neste gang du tipper, ved å oppgi Heartlift og vårt organisasjonsnummer; 992 934 719

GAVE TIL FADDERBARNET/FAMILIEN

Gambia er, som de fleste andre land i Afrika, svært utsatt i denne pandemien. Helsevesen er dårlig utbygd, legetettheten er lav – og fattigdommen stor. Sykehus har en helt annen organisering enn i Skandinavia – og det er kun de aller sykeste som får behandling her. Og alt koster penger!

Et bilde fra siste besøk, viser hvor elendig mange av våre barn og deres familier har det. Selv ble jeg skremt av å se hvor fattigslig og skittent det ofte er i fattigkvarterene – og ser at barna blomstrer så snart de komme til skolen, hvor det både er rent og ordentlig – og de har fått på seg skoleuniformen, som de er veldig stolte av.

Ikke bare er det vanskelige for innbyggerne i Gambia generelt, men pandemien har gjort en vanskelig tilværelse nesten helt umulig for mange. Og de trenger vår støtte!

Når også arbeidsplassene forsvinner – og det Gambia har hatt som sin hovedinntektskilde; skrumper inn til nesten intet, ja da blir det «smalhans» for mange. For Gambia er stort sett basert på turisme, og det har det jo nærmest ikke vært noe av det siste året.

Vi retter derfor en Stor Takk til alle dere som har sendt ekstra penger til rissekk til familiene. Og det er aldri for sent, får vi inderlig håpe!

OPPDATERT BILDE AV FADDERBARNET DITT

Gleden ved å gi og å få – blir langt større, når vi vet hvem som er mottaker – og når vi kan følge litt med på barnas utvikling.  Derfor er bilde av fadderbarna et sentralt element i vår bistand. Vi sender ut oppdatert bilde av fadderbarnet hvert år og de fleste skal ha mottatt dette også for dette skoleåret.

Dersom du mot formodning ikke har mottatt bilde av fadderbarnet ditt, kan det ha skjedd en glipp. Og det må vi jo snarest få rettet opp!

Send oss en henvendelse, dersom du mangler bildet – og vi skal gjøre hva vi kan for å få det på plass.

STORT FRAFALL

Det har skjedd en del endringer i mange av barnas situasjon under pandemien. Skolene var stengt i 8 – 9 måneder, og det er mange som har «falt av lasset».

I Gambia har man ikke hatt samme muligheten til hjemmeundervisning, som vi har her hjemme. I stedet for å gå året om igjen – har de droppet ut eller begynt på arabisk skole, som har helt andre inntakskrav enn vår skole. Og vi «mister» disse barna, som har hatt et godt og trygt undervisningstilbud gjennom Heartlift.

….OG STORE KOSTNADER TIL BOLIG

I Gambia er det vanlig med storfamilier, hvor flere generasjoner bor sammen. Det er trygt – og de unge passer på de gamle.

Befolkningsutviklingen som nå er stadig stigende, har gjort det ekstra vanskelig å huse alle i samme husstand. Mange må derfor ut på leiemarkedet – og vi ser nå at mange familier igjen må flytte, da de ikke klarer utgiftene til husleie.

Hoteller. Restauranter, småbutikker og salgsboder som er myntet på turister, er fortsatt stengt. Og mange har derfor vært helt uten inntekt det siste året. Det er ingen støtteordninger i Gambia, så svært mange er nå kommet i en prekær situasjon, der de ofte må finne alternativer for å dekke sine kostnader. Og det er som kjent ikke enkelt med de tilstander som rår i dag. Nettopp derfor er denne ekstra hjelpen så kjærkommen!

KLAR FOR VIDERE HJELP?

Flere av dere har mottatt henvendelse fra oss om dere har lyst og anledning til å sponse ett nytt barn når tidligere fadderbarn har sluttet på skolen eller har flyttet fra landsbyen. Flere har sagt seg villig til dette – dere har vært fantastiske!

Tusen takk for at dere fortsatt ønsker å hjelpe.

Alle fotografier tatt av Paal Alme

Skriv en kommentar

Heartlift er en forening med tette bånd til menneskene og prosjektene i Gambia, Vest Afrika. Vi formidler fadderskap til skolebarn.

features

KONTAKT OSS