Heartlift fadderbarn – Utfordringer og nye muligheter

Barna i Gambia blir løftet ved å ha en fadder her hjemme i Norge. Nøden er stor, og det fineste vi kan gjøre er å gi barna muligheter til skolegang. Å være fadder skaper mening og vi forsøker å fange opp de barna som har det spesielt utfordrende.

En av disse er Isatou. Hun er 12 år, men er ikke kommet lenger enn i tredje klasse. Isatou bor hos sin stemor sammen med syv halvsøsken. Moren forlot henne da hun var to år.  En vond side av fattigdommen. Faren har også dratt fra barna så stemoren sliter alene hver dag for overlevelse. Hun forsøker å brødfø barna ved å kjøpe og selge fisk. Det vesle hun tjener er ikke nok og skal i tillegg dekke husleie for rommet de leier i en enkel murbygning. 

Isatou har i en hjertefeil som gjør at hun ikke lenger klarer å møte så ofte på skolen. Hun blir veldig fort sliten, og det er for langt for henne å gå til skolen. Det er heller ingen i Gambia som kan fikse hjerteproblemene hennes og vi vet ikke hvor omfattende sykdommen er. Men det vi kan gjøre er å gi henne andre muligheter, ved hjelp av teknologi.  

Hennes norske fadder har nå investert i et nettbrett til Isatou, slik at hun kan ha hjemmeundervisning og bruke apper bl.a. til matematikk, lese-og skriveopplæring. Det er et norsk selskap, Leap Learning, som har utviklet appene og konseptet Lærelab. En Lærelab kan være en språk-lab eller en matte-lab. I en Lærelab får barn ta ansvar for egen læring og utforske apper og oppgaver etter sitt eget ferdighetsnivå og i sitt eget tempo.

Isatou er det første barnet i Gambia som får dette hjemmetilbudet og hun vil bli tett fulgt opp. Teknologien bygger bro og gir nye muligheter til en liten, hjertesyk, sårbar jente. I ventetiden til en forhåpentlig operasjon, blir hun løftet og sett. Isatou betyr mye og nettbrettet med kreativ læring vil få henne til å mestre og i tillegg føle seg verdifull.  

Sammen gjør vi en stor forskjell og som fadder til et barn med spesielle behov er hjelpen uvurderlig. Hjertelig tusen takk!

Skriv en kommentar

Heartlift er en forening med tette bånd til menneskene og prosjektene i Gambia, Vest Afrika. Vi formidler fadderskap til skolebarn.

features

KONTAKT OSS